ISO 50001

EN ISO 50001 szerinti EIR (energiairányítási rendszer) vagy ENERGETIKAI AUDIT? 

A 2015. június 15-én hatályba lépett 2015. LVII. törvény szerint: „ nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás). Mentesül a  kötelező energetikai auditálás alól az  a  nagyvállalat, amely az  EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az  esetben a  nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a  Hivatal részére az  érvényes tanúsítványt.”

Kérdés, hogy mit válasszon az a nagyvállalat, amelyik meg akar felelni a jogszabályban előírtaknak?

EN ISO 50001 minősítés megszerzésére irányuló eljárás?

Négyévente kötelező energetikai auditálás? 

 • annak a cégnek, amelyik már rendelkezik valamilyen irányítási rendszerrel (ISO 14001-es, ISO 9001-es, stb.), feltehetően érdemesebb az EN ISO 50001-es kiépítése mellett dönteni;
 • az EN ISO 50001 minősítéssel rendelkező, azaz az akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtető nagyvállalatok mentesülnek a négyévente kötelező energetikai auditálás alól.  
 • konkrét információkat nyújt a szükséges energetikai fejlesztésekre és azok finanszírozási lehetőségeire;
 • ez a leggyorsabb megoldás a jogszabályi eltérések következményeinek az elkerülésére.

 

Figyelem! Az energetikai auditot kizárólag a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő végzettségű energetikai auditor készítheti el!

A HENEX-Systems Zrt. mindkét megoldásban rendelkezésre áll. Kollégánk minden tekintetben megfelel az előírt szakmai kritériumoknak, rendelkezik a szükséges regisztrációval, így cégünk jogosult a jogszabályban előírt energetikai auditálás lefolytatására, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energetikai számítások elvégzésére.

Fontos! 2015. december 5-én lejárt a határidő! Azt a nagyvállalatot, amelyik nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50001 energiairányítási rendszerrel, a Hivatal (Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal) felszólítja az energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére.

Röviden az EN ISO 50001 szabványról:

- keretrendszert fogalmaz meg az energiagazdálkodáshoz, hatékony segítséget nyújt a vállalkozásoknak az energiahatékonyság növeléséhez szükséges rendszerek és folyamatok kialakításához, fenntartásához és a törvényi előírásoknak való megfeleléshez,
- megköveteli az energiafelhasználás folyamatos, módszeres ellenőrzését, ami a költségek és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi,
- minden vállalati szektorban és minden tevékenységi körben bevezethető,
- kiemelten ajánlott a magas energiaigényű iparágakban működő cégeknek, de a szolgáltató és irodai jellegű tevékenységet folytató szervezetek számára is praktikus és kézzel fogható megoldásokkal szolgál, melyek segítségével az energiafelhasználás minden területen visszafogható,
- kiépítése és működtetése közvetlen hatást gyakorol a szervezet primerenergia-igényeire és energiaköltségeire, így már a bevezetést követően, rövid távon is kimutathatók a kedvező hatásai.

A felkészítés folyamata:

 • az ISO rendszerekben jártas energetikai szakértő kollégánk minden felmerülő kérdésükre válaszol;
 • koordinálja a teljes projektet, azaz:
  • összefogja a dokumentumok kidolgozását,
  • a lehetséges energetikai beruházások technológiai és pénzügyi javaslatait,
  • adott esetben segítséget nyújt a pályázati pénzek bevonásához.
 • részt veszünk az átfogó vállalati energiapolitika kidolgozásában, ami az energiahatékonyság, a környezetközpontú gondolkodás és a fenntartható fejlődés melletti vezetői és vállalati szintű elkötelezettség kinyilatkoztatásában fogalmazódik meg;
 •  helyszíni energetikai  auditot folytatunk le:
  • elkészítjük az összes energianemre vonatkozó komplex energiamérleget,
  • a folyamat eredményeként előálló anyag szolgál alapul az energiairányítási rendszer további fejlesztésének meghatározásához;
  • javaslatot teszünk az energetikai beruházásokra és fejlesztésekre, kiemelten kezelve a megújuló energiahordozók használatának lehetőségét;
 • a mérési rendszerek ellenőrzése révén készülő mérési tervek bizonyítják az energiahatékonysági célok szükségességét és számszerűsíthetően kimutatják azok hatékonyságát;
 • felülvizsgáljuk:
  • a jogi követelményeknek való megfelelést,
  • az egyéb vállalt követelményeknek való megfelelést,
  • a vezetőség felelősségét, kompetenciáit,
  • az energiapolitikát,
  • az energiatervezést, a célokat,
  • a külső és belső kommunikációs rendszert,
  • a dokumentálási folyamatokat és dokumentációkezelést,
  • a monitoring tevékenységet,
  • a beszerzéseket.
 • a rendszerrel nem rendelkező cégeknél elkészítjük a szabvány követelményeinek megfelelő dokumentációt;
 • már bevezetett egyéb ISO rendszer esetén összehangoljuk a szabványok és irányítási rendszerek dokumentációját;
 • oktatjuk és kiképezzük a rendszer működtetésébe bevont személyeket;
 • felügyeljük és segítjük az energiairányítási rendszer bevezetését és hatékony működtetését;
 • összeállítjuk a sikeres tanúsításhoz szükséges rendszerirányítási dokumentációt.

Emlékeztetőül a törvény által megszabott határidők:
-    2015. december 05.: el kellett végeztetni az energetikai auditálást vagy az EN ISO 50001 minősítés megszerzési folyamatát;
-    2017. január 01.: a fenti határidő be nem tartása miatti büntetések lehetséges kiszabásának a kezdete.  

Ajánlatkérésért, további információért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba:

Verner András
Verner.AndráEz az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Referenciák

LegoSuzukiJP
Otp BankMKB Bank

Hírlevél feliratkozás

Kapcsolat

1047 Budapest, Baross utca. 79-89.
Tel.: +36 (1) 271 05 90
Fax.: +36 (1) 271 05 91
E-mail: henex@henex.eu
Web: www.henex.eu